Pályázatok

Nagyatád Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 500 millió forint támogatást nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben...

A projekt célja az önkormányzat 2015-ben összeállított komplex fejlesztési tervében szereplő egyes elemek megvalósítása az alábbi projektelemekkel. http://turizmus.segesd.hu...

A hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult a Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosítószámú projekt. Az Európai Unió és a m...