Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022

Projekt célja: Átfogó cél: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék, többletvíz rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A kisebb volumenű vizek helyben tartására való törekvés.