Hirdetmény

Hirdetmény

TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végrehajtást kérő (hivatkozási száma:),

Keresztes lldikó adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 159. § (1) bekezdés értelmében folyamatos árverezés iránti hirdetményt teszek közzé.

Az alapügyben a végrehajtást a(z) Nagyatádi Városi Bíróság PK.50.035/2009 számú határozata alapján a(z) Nagyatádi Városi Bíróság a(z) 1505-VH.366/2009 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el. Pénzkövetelés címen fennálló 4 650 843 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.