Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Segesd Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 38 146 463,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:


A fejlesztés a Segesdi 169/1. hrsz. alatt felvett, természetben 7562 Segesd, Szabadság tér 1. szám alatti, Segesd Község Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati tulajdonát képező épület energiahatékonyságközpontú fejlesztésére irányul. Ezen épület szolgálja ki Segesd Község Önkormányzatának az összes önkormányzati funkcióját. A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. A fejlesztés hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez, ezáltal a hazai és az EU célok
megvalósításához. A fejlesztendő épület közepes műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni. Elemezve ezen épületek energiafelvételét, megállapítást nyert, hogy az épületek folyamatos használata mellett feltétlenül indokolt a környezetvédelmi szempontok-, és költségtakarékosság okán az épületek fejlesztése, energia felvételük csökkentése. A fejlesztés hőtechnikai (hőszigetelés, nyílászáró csere) és egyféle megújuló energia (napelem) telepítést tartalmaz. Az épület fejlesztés előtti állapotra elkészített hiteles energetikai tanúsítványa (HET) HH besorolásból DD besorolásba kerül, így az épület 4 kategóriával feljebb kerül a fejlesztést követően. A projekt célja, hogy a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. A fejlesztés a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.