Hirdetmény

Hirdetmény

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: V-2613897), Boros Alexandra adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben, Baranyai Erzsébet dologi adós (7562 Segesd, Petőfi u. 1.) tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében dologi adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.

Az alapügyben a végrehajtást dr. Körösi Erzsébet közjegyző 11062/Ü/31198/2018 számú határozata alapján dr. Körösi Erzsébet közjegyző a(z) 11062/11(70587/2019/2 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el. Telefon szóig, szerződés címen fennálló 292 732 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.