Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztése

A kedvezményezett neve: Segesd Község Önkormányzata
A projekt címe: Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 44 628 440,- Ft
A projekt összköltsége: 46 977 307,- Ft
A támogatás mértéke: 95%
Projekt azonosító száma: 3316779464
A pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése (kódszáma: VP6-7.2.1.1-21)

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Segesd Község Önkormányzata a külterületén található 5 helyrajzi számból álló útszakaszt kívánja felújítani 1800 m hosszúságban. Az út kettős szerepet tölt be, egyszer az Arány János utca megközelítését biztosítja, másrészt a mezőgazdasági termelés számára biztosítja a közlekedési utat.

A Segesd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, 5 db helyrajzi számból álló földút rossz műszaki állapotot mutat. Az utak erózióra hajlamosak, nagyobb esőzésekor vízlefolyások alakulnak ki. Közepükön a kijárás miatt bakhát tapasztalható. Út menti növényzet elfásodott utkísérő növények, helyenként kis ligetszerű facsoportok A földutak az időközötti karbantartások ellenére rossz állapotúak, számos helyen nyomvályúsak, kátyúsok. A padkák egy részét a természet visszahódította, a másik részét pedig a szántóföldjüket művelő gazdák kezdték ki. A földút mentén egyoldalon, szakaszosan földárok húzódik végig. Az árok az idők során feliszapolódott, növényzet benőtte. Az ilyen módon feltelt árok a csapadékvíz elvezető funkciójukat nem tudták már ellátni, így nagyobb esőzésekor azok megteltek. A meglévő földút egy darab forgalmi sávval rendelkezik, eltérő szélességgel (3-4 m). A jellemzően mezőgazdasági területek (szántó) és gazdasági épületek mellett, között halad el, így az út melletti növényzet elsősorban mezőgazdasági jellegű. A nyári villámárvízkor és a tavaszi időszak csapadékos hónapjai során a szilárd alappal nem rendelkező földutakon személygépkocsik számára járhatatlan állapotok szoktak létre jönni. Nyáron a hirtelen lezúduló eső és a mezőgazdasági gépek által felhordott sár miatt válik járhatatlanná az út. 

Tervezett műszaki tartalom:

a) – koronaszélesség: 3 m – sávok száma: 1 db – út/útszakasz hossza: 1800 fm: – műtárgy: DN 40 beton csőátereszek – út al- és felépítménye: tükörkészítés 3,2 m szélességben geotextília terítése 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg 3,2 m szélességben 10 cm M22 mechanikai stabilizációs alapréteg 3,0 m szélességben – nincs tervezett csomópont, leágazás, – padkaszélesség: kétoldalú, oldalanként 0,5 m – tervezetten nincs kitérőöből. A meglévő földárkok iszaptalanítása, tisztítása valósul meg. 

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.03.31.