Pályázatok

A kedvezményezett neve: Segesd Község ÖnkormányzataKonzorciumi tag: Somogy Megyei ÖnkormányzatA fejlesztés tárgya, célja: Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.A szerződött támogatás összege: 200 000 000,- FtA projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31. A projekt tartalmának részletes bemutatása: A projekt célja elsősorban Segesd általános környezeti állapotának javítása a...

A kedvezményezett neve: Segesd Község ÖnkormányzataKonzorciumi tag: Somogy Megyei ÖnkormányzatA fejlesztés tárgya, célja: Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítéseA szerződött támogatás összege: 38 146 463,- FtA projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31. A projekt tartalmának részletes bemutatása: A fejlesztés a Segesdi 169/1. hrsz. alatt felvett, természetben 7562 Segesd,...

Projekt célja: Átfogó cél: a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék, többletvíz rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. ...

A "Rinya-menti kulturális és gasztronómiai marathon" egy olyan komplex eseménysorozat, amely alapjaiban határozza meg a résztvevő önkormányzatok elkövetkezendő években alkalmazott önpozicionálási stratégiáját. A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-16-SO1-2017-0006 gasztro-kultur-marathonLetöltés ...

Nagyatád Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 500 millió forint támogatást nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati felhíváson. A 100%-os vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik a térségi humán közszolgáltatások fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére, az...

A projekt célja az önkormányzat 2015-ben összeállított komplex fejlesztési tervében szereplő egyes elemek megvalósítása az alábbi projektelemekkel. http://turizmus.segesd.hu ...

A hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult a Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosítószámú projekt. Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával megvalósult beruházás több mint két és félezer lakos életminőségén javít, a települést mostantól korszerű, környezetkímélő technikával működő szennyvíztelep szolgálja. http://segesd.csatornaprogram.hu ...

Loading new posts...
No more posts