Hirdetmény

Cessio Zrt. végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: 17936/27849), Horváth Károly adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki. Az alapügyben a végrehajtást Smidéliuszné dr. Kiss Rita közjegyző 22016/Ü/30262/2020/8 számú határozata alapján Smidéliuszné dr. Kiss Rita közjegyző a(z) 22016/Ü/70422/2022/2 számon kiállított végrehajtási lappal rendelte el, kölcsönösszeg címen fennálló 937 935 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.