Ingatlanárverési hirdetmény

Creditiál Pénzügyi Szolgáltató Zrt végrehajtást kérő (hivatkozási száma:),

Vöres Sándor jogutódai: (l).Magyar Állam-jogutód adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki. A végrehajtást dr. Bálint Mónika közjegyző 22015/D31596/2012/3 számú határozata alapján dr. Bálint Mónika közjegyző a(z) 22015/Ü/70821/2018/2 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, kölcsönösszeg címen fennálló 711 570 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.