Hirdetmény

Az Cofidis Magyarországi Fióktelepe végrehajtást kérőnek – Keresztes Ildikó adós ellen indított végrehajtási eljárásban a bíróság hivatalból elrendelte a 1505-22.Vh.285/2014/9. szám alatti végzés hirdetményi kézbesítését, azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a címzett utolsó ismert belföldi lakóhelyén a polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára.