Hirdetmény

Magyar Állam, képviseli Maradványvagyon-hasznosító Zrt. adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.

A végrehajtást dr.Halász János közjegyző 43020/N/202/2022 számú határozata alapján dr.Halász János közjegyző a(z) 43020/N/202/2022 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, KÖLCSÖNÖSSZEG címen fennálló 4 746 813 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.