Felhívás házszámtáblák elhelyezésére

A DRV Zrt. jelezte az önkormányzatnak, hogy a működési területén lévő ingatlanok egy részénél a tulajdonos nem tüntette fel a házszámot, így az ingatlanok beazonosítása nem lehetséges. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése értelmében minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Az önkormányzati rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerint: Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Tehát akinek az ingatlanán nincs házszám, minél előbb szíveskedjen pótolni!