Ingatlanárverési hirdetmény

TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végrehajtást kérő (hivatkozási száma: ),

Keresztes Ildikó adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIlI. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.