Author: Péntek Bálint

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.  A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde évkezdésének időpontja 2023. szeptember 1.  A beiratkozás ideje: 2023. április 26. – 2023. április 27. 8.00 – 16.00 óra között.  Beiratkozni a 7562 Segesd, Szabadság tér 6. szám...

KITŰZÖTT FÖLDRÉSZLET BEMUTATÁSÁRÓL a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rend. [a továbbiakban: Korm. rend.] 22. § (2) bekezdése alapján alulírott Dr. Bonnyai Mikolt ügyvéd...

A Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2023. március 19. napján tartandó időközi polgármester választásra vonatkozóan, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. A határozat értelmében a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 56...

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (EX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek,...

A kedvezményezett neve: Segesd Község ÖnkormányzataA projekt címe: Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztéseA szerződött támogatás összege: 44 628 440,- FtA projekt összköltsége: 46 977 307,- FtA támogatás mértéke: 95%Projekt azonosító száma: 3316779464A pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése (kódszáma: VP6-7.2.1.1-21) A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: Segesd Község Önkormányzata a külterületén található 5 helyrajzi...

A 68.sz. főút Lábod-Böhönye 30-250-58+316 km szelvények közötti szakasz útfelújítására vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉST adott ki. A közlemény kiegészítés itt olvasható: HatározatLetöltés A kérelembe és mellékleteibe a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Segesd, Szabadság tér 1.) ügyfélfogadási időben...

Segesd Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az időközi polgármester választás kitűzése tárgyában meghozta a következő 12/2022. (XII. 21.) HVB határozatot: Segesd Helyi Választási Bizottsága az időközi polgármester választást 2023. március 19. (vasárnap) napjára tűzi ki. Segesd...

A 68.sz. főút Lábod-Böhönye 30-250-58+316 km szelvények közötti szakasz útfelújítására vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉST adott ki. A közlemény kiegészítés itt olvasható:Letöltés A kérelembe és mellékleteibe a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Segesd, Szabadság tér 1.) ügyfélfogadási időben...

Loading new posts...
No more posts