Author: Péntek Bálint

Rodek Ilona (Korábban Geróts Lászlóné) és Gerots László adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteidet, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.CVI Lili. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki. ...

Orsós János adós és Horváth Katalin adós ellen megindult végrehajtási ügyekben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki. Orsos-Janos-es-Horvath-Katalin-ingatlanhirdetesLetöltés ...

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.  A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde évkezdésének időpontja 2024. szeptember 1.  A beiratkozás ideje: 2024. április 23. – 2024. április 25. 13.00 – 17.00 óra között.  Beiratkozni a 7562 Segesd, Szabadság tér 6. szám...

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormány rendelet értelmében az alábbi árverést tűzöm ki. Ingatlanarveresi-hirdetmeny-1-2Letöltés Ingatlanarveresi-hirdetmeny-2Letöltés ...

A kedvezményezett neve: Segesd Község ÖnkormányzataKonzorciumi tag: Somogy Vármegyei ÖnkormányzatA fejlesztés tárgya, célja: Főzőkonyha felújítása a Segesdi IV. Béla Király Általános IskolábanA szerződött támogatás összege: 118 930 000,- FtA projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31. A projekt tartalmának részletes bemutatása: A projekt céljai a napi 200 adag kapacitású segesdi...

A DRV Zrt. jelezte az önkormányzatnak, hogy a működési területén lévő ingatlanok egy részénél a tulajdonos nem tüntette fel a házszámot, így az ingatlanok beazonosítása nem lehetséges.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése értelmében minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel...

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (EX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek,...

A kedvezményezett neve: Segesd Község ÖnkormányzataA projekt címe: Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztéseA szerződött támogatás összege: 44 628 440,- FtA projekt összköltsége: 46 977 307,- FtA támogatás mértéke: 95%Projekt azonosító száma: 3316779464A pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése (kódszáma: VP6-7.2.1.1-21) A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: Segesd Község Önkormányzata a külterületén található 5 helyrajzi...

Loading new posts...
No more posts