2017. szeptember 6 -i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 6.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 6.-án (szerdán) 11 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Hivatal - Előterjesztés
  Hivatal - Táblázat
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Táblázat

 3. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 4. A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 5. A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Beszámoló
  Munkaterv

 6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  HEP felülvizsgálata

 7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  BURSA általános szerződési feltételek

 8. Egyéb ügyek.


Segesd, 2017. szeptember 1.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok