2017. április 27 -i közmeghallgatásos ülés Lászlómajor

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. április 27.-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel
a Lászlómajori orvosi rendelőben tartja munkaterv szerinti közmeghallgatásos ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Táblázat
  Önkormányzat - Rendelet
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Táblázat

 3. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Jelentés

 4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
  Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Beszámoló

 5. A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. A Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 7. Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 8. Beszámoló a 2016. évi tanyagondnoki munkáról. A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Horváth József tanyagondnok

  Beszámoló
  Munkaterv

 9. A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása, valamint a tanyagondnok munkaköri leírásának módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Szakmai program elfogadása
  Munkaköri leírás

 10. A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 11. Egyéb ügyek.

Segesd, 2017. április 18.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok