2014. augusztus 18 -i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.-i ülésére.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. augusztus 18.-án (hétfőn) 13 órai kezdettel

az önkormányzat házasságkötő termében tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

  Előterjesztés
  Rendelet

 2. Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításának szabályairól szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

  Előterjesztés
   
 3. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 4. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 5. A nevelési-oktatási intézmény adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 4/2006. (III.1.), valamint az önkormányzati értékesítésű telkekhez nyújtott helyi kezdeményekről szóló 8/2007. (VI.8.) rendelet hatályon kívül helyezése
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 6. A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló rendelet elfogadása.
  Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 7. A helyi közművelődési feladatokról szóló rendelet elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 8. A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.
  Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

  Előterjesztés
   
 9. Vízi-közmű gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 10. Egyéb ügyek.

Segesd, 2014. augusztus 12.

Péntek László
polgármester