Szent mise és bérmálás


Ünnepi főpapi szentmise keretében egyházmegyénk főpásztora, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Varga László Megyéspüspök Úr részesíti fiataljainkat a bérmálás szentségében.