Tisztelt Polgármesterjelölt!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni az a rendelkezés, amely alapján a szavazólapon a polgármesterjelöltek a kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási bizottság – a választási iroda közreműködésével – bonyolítja le a sorsolást, melyet 2022. június 6-án 16 órát követően nyilvános ülésen kell elvégezni, melyre célszerű meghívni a jelölteket, a jelölő szervezetek képviselőit. A sorsolás mikénti szabályairól a bizottság dönt.

Azon jelölteket (listákat) kell figyelembe venni a sorsoláskor,

  • amelyeket már jogerősen nyilvántartásba vett a HVB,
  • amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a HVB,
  • amelyek nyilvántartásba vételét a HVB elutasította, de a döntés még nem jogerős,
  • amelyeket már nyilvántartásba vett a HVB, de a döntés még nem jogerős.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy Segesd községben a jelöltek sorrendjének sorsolására 2022. június 6-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel kerül sor Segesd Község Önkormányzata hivatali helyiségében (7562 Segesd, Szabadság tér 1.).