Hirdetmény

OTP Faktoring Zrt. végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: 98859690),

Ballá Norbert és Ballá Norbertné átlósok ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.

Az alapügyben a végrehajtást KÁLLAI ISTVÁNNÉ DR. közjegyző 26/2007 kjo. alapján számú határozata alapján KÁLLAI ISTVÁNNÉ DR közjegyző a(z) 43016/Ü/527/2013/1 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, KÖLCSÖNSZERZŐDÉS címen fennálló 3 800 638 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.