Hirdetmény

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt végrehajtást kérő (hivatkozási száma: 99027999),
Márkus Zoltán adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.
Az alapügyben a végrehajtást a(z) Nagyatádi Városi Bíróság KJO:2420/2007 PINTÉR számú határozata alapján a(z) Nagyatád Városi Bíróság a(z) 1505-VH.367/2008 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, Pénzkövetelés címen fennálló 4 885 156 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.