INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Rodek Ilona (Korábban Geróts Lászlóné) és Gerots László adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és

érdekelteidet, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.CVI Lili. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.