HIRDETMÉNY

KITŰZÖTT FÖLDRÉSZLET BEMUTATÁSÁRÓL a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rend. [a továbbiakban: Korm. rend.] 22. § (2) bekezdése alapján alulírott Dr. Bonnyai Mikolt ügyvéd (székhely: 1137 Budapest, Radnóti M u. 9. 1 .em.1., tel : +36 709499704, e-mail: nkp@bonnyaiugyvediiroda.hu), mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és a földrészlet helyszínén kerül sor.