Tisztelt Választópolgárok!

Segesd Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az időközi polgármester választás kitűzése tárgyában meghozta a következő 12/2022. (XII. 21.) HVB határozatot:

Segesd Helyi Választási Bizottsága az időközi polgármester választást 2023. március 19. (vasárnap) napjára tűzi ki.

Segesd Helyi Választási Bizottsága a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg az időközi polgármester választás eljárási határidőit és határnapjait.