HIRDETMÉNY

KITŰZÖTT FÖLDRÉSZLET BEMUTATÁSÁRÓL a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rend. [a továbbiakban: Korm. rend.] 22. § (2) bekezdése alapján alulírott Dr. Bonnyai Mikolt ügyvéd (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 36., tel : +36 709499704, e-mail: nkp@bonnyaiugyvediiroda.hu), mint jogi szolgáltató értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt időpontban és a földrészlet helyszínén kerül sor: