2020. szeptember 16-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 16.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 16.-án (szerdán) 14 órai kezdettel
a Művelődési házban tartja munkaterv szerinti soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Módosítás
  Önkormányzat - Elfogadott módosítás
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Módosítás
  Rendelet tervezet
  Rendelet
   
 3. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Beszámoló
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Beszámoló

 4. A Segesdi Tündérkert Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése. A 2019/2020. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Munkarend
  Beszámoló

 5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  ÁSZF

 6. A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet
  Rendelet
  Képviselői indítvány
  Név szerinti szavazás

 7. Egyéb ügyek.

Segesd, 2020. szeptember 10.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok