500 éves a reformáció

Reformáció 500. születésnapján ünnepi istentiszteletet tartott Bartha Attila református lelkész és Kóré Mihály katolikus plébános. Beszédet mondott Péntek László Segesd Község polgármestere és verset szavalt Baranyai Lajosné a segesdi Református Egyházközség gondnoka.

A megemlékezésen emléktáblát avattak ill. a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatzászlaját is megáldották.