2019. január 29-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 29.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. január 29.-én (kedden) 15.00 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Megállapodás tervezet
  Rendelet tervezet

 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzat rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Önkormányzat - Költségvetés
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Költségvetés

 4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Telekalakítás
  Rendelet tervezet

 5. Segesd Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 7. Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 8. Az önkormányzat tulajdonában lévő 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Vételi szándék
  Értékbecslés

 9. Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Felvételi körzetek

 10. Egyéb ügyek.Segesd, 2019. január 23.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok