2019. február 14-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 14.-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Önkormányzat - Költségvetés
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Költségvetés
  Óvoda - Személyi kiadások

 3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 4. A jegyző beszámolója a 2018. évi adóztatásról.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 5. Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása.
  Előadó. dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 6. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök

  Előterjesztés

 7. Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Liber János bizottsági elnök

  Előterjesztés

 8. Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 9. Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Vételi ajánlat

 10. Egyéb ügyek.


Segesd, 2019. február 8.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok