2019. április 25-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. április 25.-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Zárszámadás
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Zárszámadás

 3. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Jelentés

 4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
  Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 5. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. Beszámoló a 2018. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 7. Beszámoló a 2018. évi tanyagondnoki munkáról.
  Eladó: Horváth József falugondnok

  Előterjesztés

 8. A Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 9. A Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Hajdu József falugondnok

  Előterjesztés

 10. Egyéb ügyek.


Segesd, 2019. április 18.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok