2018. november 27-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 27.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 27.-én (kedd) 15 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Költségvetés
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Költségvetés

 3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 4. A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa támogatásáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 5. A temetői díjak felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. Beszámoló a társulások működéséről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Marcali Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás
  Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás megállapodás
  RKTÖT megállapodás

 7. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Belső ellenőrzési terv

 8. Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 9. Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd Belterület 815 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Vételi ajánlat
  Ingatlanforgalmi értékbecslés

 10. Egyéb ügyek.


Segesd, 2018. november 20.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok