2018. január 25 -i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 25.-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 3. Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 4. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet
  Szakmai segítségnyújtás

 5. Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. Segesd Község Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési szabályzatának módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 7. Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan értékesítése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Elővásárlási jogról lemondás
  Vételi ajánlat

 8. Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Tervezet

 9. Javaslat a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Kérelem

 11. Egyéb ügyek.Segesd, 2018. január 17.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok