2017. december 19 -i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 19.-i ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. december 19.-én (kedden) 13.00 órai kezdettel
az önkormányzat házasságkötő termében tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 2. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 3. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 5. Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 7. A Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 8. Egyéb ügyek.


Segesd, 2017. december 13.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok