2020. február 13-i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésére.

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületei
2020. február 13.-án (csütörtökön) 13 órakor
Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében együttes ülést tartanak, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Módosítás

 2. A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Kiadások
  Bevételek

 3. A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 4. A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 5. A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 6. Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletek alapján számított folyó évi helyesbített előírás és az adóbevétel arányáról.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 7. A közös önkormányzati hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 8. Egyéb ügyek.

Csatolt dokumentumok