2015. április 27 -i ülés

MEGHÍVÓ

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésére.

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületei
2015. április 27.-én (hétfőn) 17 órakor
Ötvöskónyi községben, a Művelődési Házban együttes ülést tartanak, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés
  Táblázat

 2. Beszámoló a közös hivatal 2014 évi munkájáról.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Beszámoló
  Melléklet
   
 3. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet elfogadása.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés
  Rendelet
   
 4. A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés
  Rendelet

 5. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés
  Módosítás

 6. Vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának elfogadása.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés

 7. Reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadása.
  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző

  Előterjesztés

 8. Egyéb ügyek.

Segesd, 2015. április 17.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok