Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakörbe

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7562 Segesd, Szabadság tér 1. (Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénztári és banki alapbizonylatok, számlák rögzítése az integrált rendszerben. Banki utalások előkészítése, utalása. Pénzügyi adatszolgáltatásokban való részvétel. Banki forgalom figyelése, kiadások, bevételek összesítése. Házipénztárral összefüggő feladatok ellátása. Jutalmak, megbízási díjak, tiszteletdíjak, telefondíjak, útiköltségek és munkába járás számfejtése. Egyéb nyilvántartási feladatok, adatszolgáltatások és statisztikák elkészítése és továbbítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium,
 • gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, vagy egyetemi szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga megléte,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló iratok másolata; a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített szakmai önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Katalin nyújt, a 82/733-402-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pénzügyi ügyintéző”

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Segesd Község honlapja – 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segesd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.